Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ενημερωτική Παρουσίαση 2012 - περίληψη

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη εκδήλωση της Ομάδας MUN του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Για όσους την έχασαν οι προτεινόμενες φετινές συμμετοχές είναι:

Rhodes Model Regional Cooperation - http://www.rhodesmrc.org/
EUROPAS2012, το συνέδριο του Πανεπιστημίου Πειραιά - http://european-parliament-simulation.blogspot.com

Επικοινωνία με την ομάδα: unipi.mun@gmail.com και http://www.facebook.com/unipi.mun