Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

MUNIST2011... can't wait...

Η ομάδα MUN είναι έτοιμη για το MUNIST2011, όπου και θα εκπροσωπήσουμε τη Γαλλία (France: SOCHUM, SPECPOL, UNICEF, NATO, EU, UNSC) και την Κίνα (PR China: SOCHUM, SPECPOL, UNICEF, UNSC)!!!!
Συγχαρητήρια, παιδιά!!!
Καλή μας προετοιμασία!!!

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Η Υψηλή Στρατηγική των ΗΠΑ – Μια όψη των Αμερικανικών Εθνικών Συμφερόντων

του Ασπριάδη Νεόφυτου

Πέρα από την βασικότερη επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είναι άλλη από την άμυνα της χώρας, οι ΗΠΑ έχουν μια σειρά από εθνικά συμφέροντα που ακόμα και αν με μια πρώτη ματιά φαίνονται ήσσονος σημασίας είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την προάσπιση της Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Το πρώτο και σημαντικότερο εθνικό συμφέρων των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί η διατήρηση της ουσιαστικής ειρήνης ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της Ευρασίας. Αυτό σημαίνει πως όχι μόνο δεν θα πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις και πόλεμοι ανάμεσα στα κράτη αλλά ούτε και εντατικοί ανταγωνισμοί ασφάλειας.

Οι ανταγωνισμοί ασφάλειας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της περιοχής μπορεί να οδηγήσουν σε συνεχείς κρίσεις και πολεμικές συγκρούσεις. Υπάρχουν τέσσερα επιχειρήματα που εξηγούν τους λόγους για τους οποίους το συμφέρον των ΗΠΑ βρίσκεται στην αποτροπή τέτοιου είδους κρίσεων και συγκρούσεων. Αρχικά, αυτές οι συγκρούσεις είναι ενάντια στην πολιτική των ΗΠΑ για τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Από την άλλη πλευρά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Αμερική είναι να παρασυρθεί η ίδια σε έναν τέτοιο πόλεμο. Το τρίτο επιχείρημα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την διατήρηση της Ισορροπίας Ισχύος στην περιοχή, καθώς η δημιουργία ενός περιφερειακού ηγεμόνα δεν θα ήταν ιδιαιτέρως αρεστή. Τέλος, οι συγκρούσεις είναι οικονομικά καταστροφικές για την παγκόσμια οικονομία, καθώς διακόπτουν τις επενδύσεις και το εμπόριο.

Βέβαια, είναι γεγονός πως σήμερα δεν υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος στην περιοχή της Ευρασίας, καθώς τέσσερις από τις μεγάλες δυνάμεις είναι "Δημοκρατίες". Η Ρωσία βρίσκεται στο δρόμο της δημοκρατίας και σε μία ιδιαίτερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ, ταυτόχρονα, δεν διαθέτει, προς το παρόν, την ισχύ, για να προκαλέσει. Η Κίνα βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταξύ προστατευτισμού και ελεύθερης αγοράς, και ενώ η οικονομική της ισχύ όλο και αυξάνεται, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ. Επίσης, λειτουργεί η πυρηνική αποτροπή μεταξύ των κρατών κατόχων όπλων μαζικής καταστροφής.

Το επόμενο σημαντικό εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται στην ασφαλή παροχή πετρελαίου σε σταθερές και λογικές τιμές. Το γεγονός της στήριξης της οικονομίας των ΗΠΑ στο πετρέλαιο αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, καθιστά σημαντική την διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε λογικά όρια αλλά και την ασφάλεια στην παροχή του. Αυτό προϋποθέτει την παρουσία των ΗΠΑ στο πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου, ούτως ώστε να αποτραπεί μια ηγεμονία που θα ελέγχει είτε στρατιωτικά είτε οικονομικά την περιοχή. Η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών αποσκοπεί στην διατήρηση των αποθεμάτων πετρελαίου στην κατοχή τεσσάρων περιφερειακών κρατών. Με τη στρατηγική αυτή, αποφεύγεται η περίπτωση του ενός ή δυο κρατών να διαχειρίζονται το πετρέλαιο και να απειλούν την διεθνή κοινότητα με αύξηση τιμών. Επιπλέον, αποτρέπονται το Ιράν και το Ιράκ από αυτά τα προνόμια. Στην περίπτωση του κόλπου, η στρατηγική των ΗΠΑ είναι απλή: «Διαίρει, αλλά μην κατακτάς!».

Ένα επιπλέον βασικό εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, μικρότερης σημασίας σε σχέση με τα προηγούμενα, είναι η διατήρηση της ανοιχτής διεθνούς οικονομίας. Αυτό σημαίνει πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια στο εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και τεχνολογίας. Τα οφέλη για τις ΗΠΑ είναι πολλά. Αφενός, έχουν πολλά να κερδίσουν από το διεθνές εμπόριο, χωρίς φραγμούς και, αφετέρου, ισχυροποιούν οικονομικά μικρότερα κράτη. Επιπλέον, το εμπόριο ενισχύει τις δυνάμεις της ειρήνης και της συνεργασίας. Η αλληλεξάρτηση, επιπροσθέτως, μειώνει τον πόλεμο.

Η πέμπτη κατά σειρά σημαντική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι η διάδοση της Δημοκρατίας και η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όσον αφορά το πρώτο, η ηθική των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύει πως το Δημοκρατικό πολίτευμα είναι η καλύτερη μορφή διακυβέρνησης και γι’ αυτό θα πρέπει να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αξίωμα «Κάνε κάτι γιατί είναι σωστό» αποτελεί βασικό συστατικό της εξωτερικής τους πολιτικής. Επιπλέον, η δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικονομική ανάπτυξη.

Τέλος, το έκτο κατά σειρά εθνικό συμφέρον της σύγχρονης Ατζέντας των ΗΠΑ αποτελεί η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Σκοπός τους είναι να σταματήσουν την παγκόσμια υπερθέρμανση, μέσω της μείωσης και της σταθεροποίησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα τις ΗΠΑ σε διάφορους τομείς και, κυρίως, σε θέματα ασφάλειας, γι’ αυτό, άλλωστε, αποτελεί απειλή.

Λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω, η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει διαμορφωθεί αναλόγως. Σχεδιάζοντας, από χρόνια, την υψηλή στρατηγική της στη Μέση Ανατολή, κατάφερε να αντιμετωπίσει πλήρως το Ιράκ και, ταυτόχρονα, να εξισορροπήσει την απειλή του Ιράν. Επιπλέον, η γενικότερη παρουσία της στην περιοχή δεν επιτρέπει σε άλλη δύναμη να αναπτυχθεί και να απειλήσει την ισορροπία που επέβαλε. Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατες επαναστάσεις στην Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή και η επέμβαση στη Λιβύη δείχνουν την πίστη των Αμερικανών στην διάδοση της δημοκρατίας (Αραβική Άνοιξη) αλλά και την θέλησή τους να προστατεύσουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με κάθε κόστος.

Πηγή: Joseph Art, A Grand Strategy for America

Ασπριάδης Νεόφυτος, asprto@gmail.com

Συγχαρητήρια στην αποστολή στο THESSISMUN2011!!!!

Το τμήμα μας (ΔΕΣ), σε αναγνώριση της προσπάθειάς μας και της επιτυχίας της αποστολής μας στο THESSISMUN2011, θα μας επιστρέψει τα χρήματα της συμμετοχής μας στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης (65 ευρώ), μετά από σχετικό αίτημά μας στη Συνέλευση Τμήματος! Συγχαρητήρια σε όλους!!!!

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

next stop Paris, Cyprus, Istanbul...

Το Πα.Πει. βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε άλλη μία αποστολή για εφέτος στο Παρίσι, στο PIMUN, όπου και εκπροσωπούμε τις USA, Japan, Sweden και Switzerland!!!

Παιδιά να περάσετε τέλεια και να διαπρέψετε για άλλη μία φορά!!!

Μόλις γυρίσει η αποστολή αρχίζει άμεσα η οργάνωση αποστολής για το CYMUN, στη Λευκωσία, και το MUNIST, στην Κωνσταντινούπολη!
Get ready!!!

καλοκαιρινά νέα


Το καλοκαίρι έφτασε, αλλά η εξεταστική "παραμονεύει" στη γωνία...

Τί λέτε θα της ξεγλιστρήσουμε για ένα βράδυ;;;;

Σας περιμένουμε όλους, σήμερα το βράδυ, στο καλοκαιρινό μας reunion party στο Ακάνθους!!!

Akanthus
http://www.akanthus.gr/about-us.html